Odzyskiwanie danych firma na ratunek.

Odzyskiwanie danych Rodzaje systemów plików i sposób ich działania

Co to jest odzyskiwanie danych? Najprościej rzecz ujmując, odzyskiwanie danych to proces, który pozwala uratować utracone, usunięte lub sformatowane dane. Metody odzyskiwania danych są stosowane do odzyskiwania plików z uszkodzonych, sformatowanych lub zniszczonych nośników, w tym dysków twardych, dysków przenośnych i wtórnych urządzeń pamięci masowej. Niezależnie od tego, czy chcesz odzyskać pliki z niedostępnego dysku twardego, czy odzyskać dane z nieczytelnego nośnika wymiennego, odzyskiwanie danych jest rozwiązaniem. W tym artykule omówiono różne rodzaje metod odzyskiwania danych i sposób ich działania.

Systemy plików do odzyskiwania plików

Istnieje wiele różnych typów systemów plików, a każdy z nich ma swoje unikalne właściwości. W odzyskiwaniu plików kluczową rolę odgrywa sam system plików. Ten rodzaj odzyskiwania danych wykorzystuje metadane dotyczące zawartości pliku i zastępuje stare dane nowymi. Zdolność systemu plików do odzyskiwania danych z dysku twardego opiera się na jego zdolności do przywracania starszych wersji plików. Oto najpopularniejsze systemy plików:

Jednym z najczęściej używanych systemów plików jest FAT, a możliwość odczytu i zapisu danych w tym systemie sprawiła, że jest on popularnym wyborem do odzyskiwania danych. Jednak mimo swojej popularności nie jest to jedyny format używany do tego celu. FAT32 i ReiserFS to dwa typy systemów plików, które mogą być przydatne przy odzyskiwaniu plików. Żaden z tych systemów plików nie jest aktywnie obsługiwany. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak działa każdy typ systemu plików i który z nich jest odpowiedni do konkretnych potrzeb.

Jednym z najczęstszych sposobów odzyskiwania plików jest formatowanie dysku. Spowoduje to usunięcie grup alokacji plików i węzłów plików. Dziennik na dysku może nadal zawierać informacje o nowo utworzonych plikach. Analiza dziennika i zaawansowana heurystyka mogą pomóc w odzyskiwaniu plików. Pofragmentowane pliki można odzyskać, ale nie zawsze jest możliwe odzyskanie ich oryginalnych nazw. Jeżeli jednak dysk jest pofragmentowany, odzyskanie pliku może być możliwe.

Jeżeli dysk twardy jest uszkodzony lub uległ awarii, realną opcją może być odzyskanie plików. Uszkodzony dysk zawiera dwie kopie informacji o systemie plików. Program do odzyskiwania plików może odczytać tę kopię i odzyskać utracone dane. Niewielkie dodatkowe przeszukanie znanych typów plików może uratować sytuację. Jeżeli próbowałeś już wszystkich innych metod i nie udało Ci się odzyskać danych, to może być ta jedyna metoda. Jeśli nie, oprogramowanie może nadal być w stanie uratować pliki.

Systemy plików do skanowania

Istnieją dwa podstawowe typy systemów plików, które należy skanować w celu odzyskania danych: FAT32 i NTFS. Oprogramowanie do odzyskiwania danych obsługuje zarówno systemy Windows, jak i Mac. Jeśli na dysku brakuje partycji, można wybrać jeden z systemów plików do skanowania. Następnie zapisz odzyskane pliki na oddzielnym dysku twardym. Aby przetestować odzyskane pliki, otwórz system plików w innym programie. Jeśli wszystko inne zawiedzie, użyj programu IntelliRAW do przeprowadzenia wyszukiwania plików w trybie nieprzetworzonym.

Drzewo S+ jest najczęściej stosowanym typem systemu plików do skanowania w poszukiwaniu utraconych danych. W tym typie systemu plików przechowywane są deskryptory i metadane wszystkich plików. Podczas zapisywania nowych danych na dysku twardym nowe drzewo zastępuje stare. Kopia starego drzewa pozostaje jednak na dysku. System stale odnawia swoją mapę wolnego miejsca. Jeżeli utracisz dane w wyniku formatu, możesz użyć COW do odzyskania wszystkich plików z usuniętej partycji.

Następnym typem systemu plików, który należy przeskanować, jest MBR. Nie jest konieczne usuwanie całej partycji, wystarczy wybrać opcję „Scal”. Jeżeli dane znajdują się w MBR, zostanie wyświetlona lista wszystkich systemów plików. Wybranie niewłaściwego systemu plików spowoduje, że program do odzyskiwania danych nie zadziała. Jeżeli na komputerze nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby przeskanować wszystkie partycje, nie będzie można odzyskać żadnych danych. Możliwe jest jednak odzyskanie pewnej części danych za pomocą tego typu oprogramowania do odzyskiwania danych.

Kolejnym krokiem skanowania oprogramowania do odzyskiwania danych jest określenie, których systemów plików dotyczy uszkodzenie. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie kopii zapasowej dysku przed rozpoczęciem procesu odzyskiwania danych. Głębokie skanowanie może jednak zająć dużo czasu. Czas odzyskiwania danych zależy od typu dysku zewnętrznego i rodzaju portu USB. Im szybszy jest port, tym lepiej. Jeśli odzyskiwanie przebiega powoli, spróbuj użyć innego portu lub kabla USB. Jeśli nie można odzyskać plików, konieczne będzie usunięcie usterek podczas skanowania.

Systemy plików do wyszukiwania plików

System plików to system pamięci masowej, który zawiera metadane i deskryptory wszystkich plików przechowywanych na dysku twardym. Gdy dane są zapisywane na dysku, system tworzy kopię pliku. Następnie system plików łączy dane z nowym wpisem. Proces ten umożliwia stuprocentowe odzyskanie wszystkich danych. System plików składa się z nagłówka i dziennika, a także pliku katalogowego, który zawiera informacje o wszystkich innych plikach na dysku.

Systemy plików do wyszukiwania plików przy odzyskiwaniu danych różnią się w zależności od systemu. Systemu plików można użyć do wyszukiwania plików na różnych urządzeniach, w tym na laptopie lub komputerze stacjonarnym. Najpopularniejsze systemy plików stosowane w komputerach to HFS i XFS. System plików HFS jest powszechnie stosowany w komputerach stacjonarnych i przenośnych firmy Apple, a także w wielu zaawansowanych serwerach. System plików wykorzystujący oba typy systemów plików nie zawsze jest jednak konieczny.

System plików jest jednym z głównych narzędzi systemu operacyjnego. Różne systemy plików działają w różny sposób i określają sposób przechowywania informacji i zarządzania nimi na dysku. Znajomość charakterystyki systemu plików pomoże Ci wybrać odpowiednie oprogramowanie do odzyskiwania danych. Na przykład IsoBuster tworzy płaską listę plików na podstawie sygnatur, co oznacza, że zawiera każdy plik, który potencjalnie może znajdować się na dysku.

Wykorzystanie metadanych do odzyskiwania plików jest najbardziej podstawowym sposobem odzyskiwania utraconych lub usuniętych plików. Dzięki ponownemu wykorzystaniu metadanych systemu plików można odtworzyć zawartość plików i strukturę folderów. Oprogramowanie do odzyskiwania danych, takie jak File Scavenger, skanuje dysk twardy w poszukiwaniu tych metadanych i ponownie montuje pliki i foldery. Jeżeli plik został usunięty, dane prawdopodobnie nadal znajdują się na dysku twardym. Na szczęście, aplikacje te mogą odzyskać nawet częściowe wersje pliku.

Sygnatury systemu plików

Sygnatury plików to zestaw stałych wartości tekstowych i liczbowych, które identyfikują konkretny format pliku. Są one unikatowe dla danego typu plików i umożliwiają systemom operacyjnym rozpoznawanie, klasyfikowanie i wyświetlanie tych plików użytkownikom końcowym. Od czasu wprowadzenia ich w systemie operacyjnym Unix Seventh Edition (V7) w 1979 r. systemy plików ewoluowały i powstały setki różnych sygnatur. Użytkownik może określić do ośmiu sygnatur plików dla każdego typu pliku.

Aby użyć wyszukiwania według sygnatury do odzyskania usuniętych plików, użytkownik musi znać rozszerzenie i typ pliku. Jeżeli plik został częściowo nadpisany, wyszukiwanie według sygnatury nie będzie działać. Podobnie fragmentacja dysku ogranicza zastosowanie algorytmów wyszukiwania według sygnatur, ponieważ duże pliki są często przechowywane w wielu kawałkach i fragmentach na powierzchni dysku. Dlatego sygnatury systemu plików do odzyskiwania danych są bezużyteczne w przypadku odzyskiwania plików zapisanych na dyskach z pofragmentowaną powierzchnią.

Aby wykorzystać sygnatury systemu plików do odzyskiwania danych, użytkownik musi najpierw określić typ pliku i rodzaj używanej pamięci masowej. Jeżeli istnieje kilka typów plików, użytkownik musi określić, których z nich brakuje. Nie zawsze jest to możliwe, dlatego użytkownik musi zastosować kombinację wyszukiwania sygnatur i analizy na poziomie plików. Analiza na poziomie plików jest najskuteczniejszą metodą odzyskiwania danych po awarii dysku. W przypadku dysku sformatowanego lub podzielonego na partycje sygnatury systemu plików są bezużyteczne w identyfikacji zawartości pliku.

Jednym ze sposobów wykonania sygnatur systemu plików w celu odzyskania danych jest przeskanowanie dysku w poszukiwaniu określonych nazw plików. Jest to często najlepszy sposób na zlokalizowanie utraconych lub usuniętych partycji. Następnie oprogramowanie do odzyskiwania danych może zlokalizować usunięte pliki, wyszukując ich sygnatury. Proces wyszukiwania sygnatur w systemie plików jest bardziej złożony niż wyszukiwanie pojedynczych plików. W niektórych przypadkach wyszukiwanie sygnatur plików nie pozwala odróżnić danych od nieprzydzielonego miejsca na dysku.

Koszt odzyskiwania danych

Koszt odzyskiwania danych zależy od zakresu uszkodzeń i rodzaju danych, które trzeba odzyskać. Usługi odzyskiwania danych różnią się ceną w zależności od rodzaju nośnika i zastosowanego systemu plików. Dodatkowo o koszcie może decydować lokalizacja urządzenia pamięci masowej. Usługi odzyskiwania danych mogą być płatne za każdy plik, dlatego przed podjęciem decyzji należy skontaktować się z lokalną placówką. Aby dowiedzieć się więcej o kosztach odzyskiwania danych, czytaj dalej!

Większość firm zajmujących się odzyskiwaniem danych pobiera opłatę w wysokości około 500 USD za pojedyncze odzyskanie danych. Zaleca się unikanie firm, które oferują niższe ceny, ponieważ najprawdopodobniej naliczą one dodatkowe opłaty lub zabiorą opłatę początkową. W Internecie można znaleźć dobre firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych, ale nie należy dać się zwieść ich niskim cenom. Często odzyskują one tylko kilka plików, a resztę uznają za niemożliwą do odzyskania. Koniecznie przeczytaj opinie o każdej firmie i zbierz jak najwięcej ofert.

Koszt usług odzyskiwania danych może się znacznie różnić w zależności od ilości danych, które trzeba odzyskać, oraz od kwoty, jaką firma wydała na ochronę przed stratami. Mniejsze firmy mogą żyć bez swoich danych przez dzień lub dwa, podczas gdy duże przedsiębiorstwa muszą odzyskać sprawność operacyjną w czasie krótszym niż godzina. Koszty odzyskiwania danych mają dla firm krytyczne znaczenie i powinny one brać pod uwagę zwrot z inwestycji (ROI). Nikt nie chce wydawać pięciocentówki, aby zaoszczędzić dziesięciocentówkę, ale lepiej jest wydać kilka dolarów i ochronić ćwierć lub więcej.

Jeśli chcesz odzyskać dane z dysku twardego, poszukaj firmy, która oferuje bezpłatną konsultację i wycenę na miejscu. Jeśli nie masz do czynienia z konkretnym typem utraty danych, prawdopodobnie zapłacisz znacznie więcej, niż potrzebujesz. Z tego powodu przed podjęciem decyzji o wyborze usługi odzyskiwania danych należy porównać ceny usług różnych firm. Profesjonalista będzie w stanie podać lepszą wycenę i zapewnić odpowiednią usługę.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.